Tỷ giá Đô La Canada ngày hôm nay

Vui lòng chờ để hệ thống cập nhật chính xác tỷ giá đô la canada hiện tại

Tìm hiểu về đô la Canada

Đô la Canada hay dollar Canada (ký hiệu tiền tệ: $; mã: CAD) là một loại tiền tệ của Canada. Nó thường được viết tắt với ký hiệu đô la là $, hoặc C$ để phân biệt nó với các loại tiền tệ khác cũng được gọi tên là đô la. Đô la Canada được chia thành 100 Cent. Tính đến 2007, đồng đô la Canada là loại tiền tệ được trao đổi hàng thứ 7 trên thế giới

Đơn vụ tiền tệ ở Canada

Đơn vị tiền tệ được sử dụng ở Canada
Tiền tệ Năm sử dụng Giá trị Bảng Anh Giá trị Đô la Canada
Bảng Canada 1841–1858 16s 5,3d $4
Đô la Canada 1858– 4s 1,3d $1
Đô la New Brunswick 1860–1867
Đô la British Columbia 1865–1871
Đô la đảo Hoàng tử Edward 1871–1873
Đô la Nova Scotia 1860–1871 4s $0,973
Đô la Newfoundland 1865-1895 4s 2d $1,014
1895–1949 4s 1,3d $1